АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ТІКЕЛЕЙ АГЕНТТЕР  – «SCAT Airlines» АҚ-мен жасалған тікелей (екі жақты) Агенттік келісім шарттарында тасымалдауды / қызметтерді сатуды жүзеге асыратын агенттер.

АГЕНТТІК СЫЙАҚЫ – Тасымалдаушыға көрсеткен қызметтері үшін Агентке толық есеп айырысу ретінде төленетін сома.

КОМПЬЮТЕРЛЕНГЕН БРОНДАУ ЖҮЙЕСІ (COMPUTER RESERVATIONS SYSTEM, CRS) – кейіннен авиабилеттерді брондау және ресімдеу мүмкіндігімен нақты уақыт режимінде тарифтер, рейстер кестесі және орындардың болуы туралы деректерді ұсынатын ақпараттық жүйе.

ЖОЛАУШЫЛАР СЕГМЕНТІ – бір сегментте бір жолаушыны авиатасымалдау.

ТАСЫМАЛДАУШЫ – мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген, тұрақты және/немесе чартерлік тасымалдарды орындайтын авиакәсіпорын.

ТАСЫМАЛДАУ ҚҰЖАТЫ (ТҚ) – тасымалдау немесе қызмет ресімделген, электрондық жолаушылар билетінің бағыты/түбіртегі (ET), тасымалдауға, қызмет көрсетуге төленгенін растайтын әртүрлі алымдардың электрондық ордерінің түбіртегі (EMD).

НАРАЗЫЛЫҚ ЖҰМЫСЫ САЯСАТЫ (ADM САЯСАТЫ) – тиісті айыппұл санкцияларымен ықтимал бұзушылықтардың (тарифті қолдану шарттарын, брондау, сату ережелерін сақтамау және т.б.) тізбесін, сондай-ақ оларды реттеу рәсімін қамтитын агенттік желімен жұмысты реттейтін құжат.

СЕГМЕНТ – бұл екі қала (әуежай) арасындағы бір тікелей рейс.

ҚОСАЛҚЫ АГЕНТ – Агенттің Тасымалдаушының тасымалдарын ресімдеу және сату жөнінде келісімі бар заңды немесе жеке тұлға. Бұл тұлға ережелер бойынша және Тасымалдаушының өкімдеріне сәйкес әрекет етеді. Агент осы адамның іс-әрекеті үшін Тасымалдаушы алдында жауапты болып қалады.

ТКП - Әуе көлігіндегі өзара есеп айырысу жүйесіндегі (ӘКӨЖ) атқарушы басқару органы болып табылады және ӘКӨЖ басқарудың заң шығарушы органдары болып табылатын Өзара есеп айырысу жүйесіне қатысушылардың конференциялары мен Авиакәсіпорындардың өзара есеп айырысу жөніндегі Бақылау кеңесі (АӨБК) қойған міндеттердің орындалуын қамтамасыз етеді.

IATA – халықаралық әуе көлігі қауымдастығы.

DOCS – жолаушының төлқұжат деректері туралы ақпарат (құжат түрі/құжатты берген ел/құжат нөмірі / азаматтығы / туған күні / жынысы/құжаттың жарамдылық мерзімі/тегі / аты).


DOCO - виза туралы ақпарат(құжат түрі/Құжат нөмірі/құжатты ресімдеу орны/ресімдеу күні/құжаттың тағайындалған елі / тегі / аты).

DOCA – келу еліндегі туристің бірінші мекен-жайын беру форматы (мекен-жай түрі / ел/мекен-жай / қала / штат, облыс/ пошта индексі / тегі / аты).

FOID – төлқұжат/ жеке куәлік нөмірі туралы қысқаша ақпарат.

AGENCY CREDIT MEMO (ACM) – Тасымалдаушы қабылдаған, Агенттің пайдасына қойылған талап.

AGENCY DEBIT MEMO (ADM) – Тасымалдаушы Агентке қойған талап.

BSP - бір жағынан BSP жүйесіне қатысушы авиакомпаниялар мен екінші жағынан Агенттіктер үшін жолаушылар тасымалын сату ережелерінде (800, 812, 818g ИATA Қарарлары).

IATA 850 - BSP өзара есеп айырысу жүйесінде, сондай-ақ оған қосымшаларда сипатталған Аккредиттелген агенттіктер арасындағы стандартты тасымалдау құжаттары мен басқа да есеп айырысу нысандарын ұсыну және жазып беру әдісі.

BSPlink - IATA тапсырысы бойынша құрылған және Агенттіктер мен Авиакомпаниялардың BSP жүйесіне қатысуына қатысты ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету, сондай-ақ жекелеген Авиакомпаниялар мен Агенттер арасында өзара ақпарат алмасу үшін жұмыс істейтін Интернет-платформаны пайдаланатын жүйе.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. ADM саясаты:

1.1.1. Тікелей агенттер;

1.1.2. BSP жүйесі арқылы жұмыс істейтін агенттер;

1.1.3. ТКП жүйесі арқылы жұмыс істейтін Агенттерге қолданылады.

1.2. Осы ADM саясаты:

1.2.1. Әуекомпаниясының https://www.scat.kz сайтында ;

1.2.2. IATA порталында;

1.2.3. ТКП сайтында жариялануға тиіс.

1.3. Бұл ADM саясаты мыналарға сәйкес әзірленген:

1.3.1. Тасымалдаушының Ережелеріне, технологияларына, саясаты және нұсқауларына сәйкес әзірленген.

2. ТАСЫМАЛДАУШЫНЫҢ ҚАБЫЛДАУ САЯСАТЫ ЖОҚ

2.1. Тасымалдаушының бұзушылықтары мен айыппұл санкцияларының тізімі 1-қосымшада келтірілген.

2.2. Тасымалдаушы мен Агент талап қою жұмысы шеңберінде мынадай схема бойынша өзара іс-қимыл жүргізеді:

2.3. Тасымалдаушы ADM-ді мерзімінде шығарады:

2.3.1. Тасымалдаушы басқа Авиакомпаниялардың қатысуымен тасымалдарды қоспағанда (бұл жағдайда басқа Авиакомпаниялар шот ұсынған күннен бастап бір жыл ішінде) бірінші ұшу сегментінде ұшып шыққан күннен бастап 12 ай ішінде Агентке ADM ұсынуға құқылы. Қайтару жүргізілген тасымалдау құжаттары бойынша Тасымалдаушы қайтару жүргізілген күннен бастап бір жыл ішінде Агентке ADM ұсынуға құқылы.

2.4. Агент ADM-ге мына мерзімдерде дауласа алады:

2.4.1.Агенттер үшін: екі рет және тек «Төмендету/жою» сұранысы арқылы. ADM орналастырылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде бірінші рет. ADM-да күшін жоюдан бас тартқан жағдайда, Агент бірінші бас тартқан сәттен бастап 12 күнтізбелік күн ішінде «Төмендетуге/жоюға» сұранысты қайта жібере алады.

2.4.2. Қойылған ADM бойынша дау-дамайға кірген кезде Агент Тасымалдаушымен 10 жұмыс күні ішінде талап қою жұмысы жүргізілетін жүйеде барлық қажетті ақпаратты және растайтын құжаттаманы ұсынуға міндетті. Осы шарттар сақталмаған жағдайда, Агенттің пікірін Тасымалдаушы қабылдамайды және ADM-ді Агент төлейді. Тасымалдаушы Агенттен қоса берілген растайтын құжаттардың түпнұсқаларын талап ету құқығын өзіне қалдырады.

2.4.3. Дау-дамай электрондық пошта арқылы жүргізіледі. Агент ұсынылған ADM-мен келіспеген жағдайда, claims@scat.kz электрондық поштаға жазу керек.

2.5. Егер ADM-ге агент белгіленген мерзімде дау айтпаған жағдайда, ол Тасымалдаушы үшін есепке енгізілуге және Агент тиісті есепті кезең үшін төленуге тиіс.

2.6. Агент Тасымалдаушының алдында өзінің Қосалқы агенттерінің әрекеттері үшін, өз әрекеттері үшін жауап береді.

2.7. ADM / ACM Агенттің есеп беру валютасында қалыптасады.

Өтінім № 1

Бұзушылық Айыппұл
Брондау
1

IATA (DOCS, FOID, DOCO, DOCA) бекіткен стандарттарға сәйкес жолаушының жеке басын куәландыратын құжат, виза деректері туралы деректердің PNR және әуе билетінде толық болмауы/кейбір деректердің болмауы/дұрыс енгізілмеуі.

* Ақпарат SSR сұрау арқылы енгізілуі керек (құжаттың әр түріне арналған міндетті өрістер «АНЫҚТАМАЛАР» бөлімде көрсетілген)

Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Қосымша, егер тасымалдаушыға жолаушы немесе уәкілетті билік органдары және / немесе бақылаушы органдар шығын келтірсе және / немесе талаптар қойса – зиянды өтеу

2
Жолаушы деректерін брондау кезінде жынысы/жынысы/мәртебесі (MR/MRS) жоқ
Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
3

PNR-де байланыс деректерінің болмауы немесе жолаушының дұрыс емес байланыс деректерін енгізу (телефон нөмірі, e-mail).

Агент SSR сұраулары арқылы жолаушының байланыс деректерін енгізуге міндетті:

SSR:CTCM – жолаушының телефон нөмірі үшін

SSR:CTCE – жолаушының электрондық пошта мекенжайы үшін

Әрбір брондау үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Қосымша, егер тасымалдаушыға залал келтірілген болса және / немесе жолаушының немесе уәкілетті билік органдарының және/немесе бақылаушы органдардың жолаушыға хабарламауына байланысты - келтірілген залалды өтеу талаптары қойылды

4
Тасымалдауды ресімдеуге міндетті сұрау салуды және тасымалдаушының және оның растауын талап ететін SSR расталған (оның ішінде АК тарапынан күші жойылған) қызметінсіз ресімдеу қамтамасыз ету (EXST, CBBG, NSST, AVIH, PETC, BIKE, SPEQ)
Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
5
«SCAT Airlines»АҚ рейстерінде еріп жүрмейтін балаларға қызмет көрсету технологиясы мен тасымалдау қағидаларына» сәйкес еріп жүрмейтін балаларды тасымалдауды ресімдеуді бұзу.
Әрбір брондау үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
6
Ең аз түйісу уақытын (1 сағаттан аз) бұза отырып, оның ішінде жекелеген брондауларда тасымалдауды брондау және ресімдеу.
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
7
Тасымалдаушының рұқсатынсыз брондауда және/немесе авиабилетте жолаушының тегін және/немесе атын өзгерту
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
8
Әуекомпаниясының тарапынан расталмаған балаларды топтық тасымалдауды ата анасының еріп жүруінсіз ресімдеу.

Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 20000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай-ақ, Агент жеңілдік тарифі мен сол брендтің толық жарияланған тарифі арасындағы айырманы төлейді.

9
Топтық тасымалдауды Әуекомпанияның келісімінсіз ресімдеу
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 20000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
10
Жолаушыларда габаритті емес, ауыр салмақты, нормативтен тыс багаж болған кезде авиакомпания тарапынан келісусіз топтық тасымалдауды ресімдеу
Жолаушыларда габаритті емес, ауыр салмақты, нормативтен тыс багаж болған кезде авиакомпания тарапынан келісусіз топтық тасымалдауды ресімдеу
11

Орындарды келесі жолдармен мұздату үшін:

11.1. Брондауды ұзақ мерзімді мұздату үшін (1 сағаттан астам) электрондық билет нөмірін (SSR:TKNM, FHE) қолмен енгізу арқылы билетке сәйкес келмейтін ұшу сегменттеріне брондауға енгізу;

11.2. Бір жолаушыға қайталанатын брондау немесе бірнеше брондау жасау. Бұл ретте жүйеде бір рейсте бір жолаушыға бір агенттік құрған кемінде екі расталған брондаудың болуы телнұсқа болып саналады. Билеттің болуы және телнұсқаларды табу уақыты (рейс ұшқанға дейін немесе одан кейін) маңызды емес;

11.3. Жүйеден алынған (бұғатталған) сегментті АСБ дисплей экрандарында нақты PNR жасамай-ақ ұзақ мерзімді немесе жүйелі түрде «мұздату».

11.4. Автоматты түрде қайта есептеу – тайм-лимитті ұзарту үшін бір броньда ұшу сегменттерін бірнеше рет жою және қайта брондау (3 реттен артық).

20 000 теңге және қосымша Агент әрбір бұзушылық жағдайы үшін жарияланған брондау сыныбының тарифі бойынша тасымалдау құнын (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы соманы) төлейді
12

Брондау жүйесінің өндірістік бөлімінде жалған, тестілік атауларға және/немесе фамилияларға брондау жасау

Жалған есімдердің және/немесе фамилиялардың мысалдары: Test/Charlie, Smith / A / B / C, GTRP/XXX, Mouse / Mickey және т. б.

Әрбір брондау үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы соманы)
13
Ресімделген броньдауда ұшу сегменттерінің күшін жою, жолаушының немесе оның уәкілетті тұлғасының өтінішінсіз авиабилеттің кіруі немесе қайтарылуы

Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы соманы)

Сондай ақ агент келтірілген залал сомасын төлейді.

14
Агенттің тасымалдауды брондау және ресімдеу кезіндегі қателіктері, нәтижесінде рейсті, тарифті, маршрутты таңдау жолаушының сұранысына сәйкес келмейді.

Әр брондау үшін 5000 теңге

Сондай ақ агент келтірілген залал сомасын төлейді.

15
Тасымалдаушының бастапқы құрылған елінен тыс рейстеріне брондауды беру және / немесе басқа елде авиабилеттерді жазып беру немесе комиссиялық сыйақыны арттыру мақсатында сегменттерді брондау.
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
16
Егер тарифті қолдану қағидалары бойынша ашық күнмен рәсімдеу тыйым салынған болса, тасымалдауды ашық күнмен рәсімдеу
Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
17
Пассивті сегменттерді / ghost сегменттерді пайдалану
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
18
Агенттің "HX", "UN", "UC", "NO", "HL", "SC", "TK", "TL", "TN", "UU", "US" , "PN", "WL", "WN", "DL", "DS", "IX", "MM", "RM", "GN", "WK" мәртебелері бар белсенді емес сегменттерді уақтылы жоймауы.
Әрбір бронь үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
ТАРИФТЕУ
19
Брондау сыныптарының, PNR тарифтерінің және әуе билетінің сәйкес келмеуі

Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай-ақ агент тиісті брондау класының тарифіне дейін қосымша төлейді

20
Билеттерді ресімдеу/ қайта ресімдеу кезінде кесімді бағалардың/алымдардың жетіспеушілігі
Ресімделген тасымалдауға сәйкес кесімді бағалардың/ алымдардың дұрыс сомасына дейінгі қосымша сомасы
21
Қол маскасына немесе авиабилетке ақпаратты дұрыс енгізбеу: тариф түрі, тариф валютасы, кесімді бағалар, алымдар, тариф сомасы, багажды тегін тасымалдау нормасы, қолданылатын бағам
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
22
Жарияланған тариф бойынша тасымалдауды ресімдеу кезінде IT технологиясын қолдану
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
23

Қате қолданылған тариф/жеңілдіктер үшін (бренд тарифінің сәйкес келмеуі)

Әр билет жағдайы үшін 15000 теңге

+ тасымалдау шарттарына сәйкес тарифке үстеме ақы

24
Әуебилетін айырбастау немесе қайтару кезінде тарифтер бойынша дұрыс есептелмеген айыппұл/қосымша төлем

Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай-ақ агент жолаушыдан алынған, Тасымалдаушы белгілеген айыппұл сомасы арасындағы айырмашылықты төлейді

25
Әуекомпаниясының қосымша қызметтері үшін жолаушыдан агенттік сыйақы алу (орындарды сату, нормативтен тыс багаж)
Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
26
Жарияланған тарифтерді дұрыс пайдаланбау(Тасымалдаушының келісімінсіз жарияланған тарифтен төмен немесе жоғары тарифтің құнын көрсете отырып, тасымалдауды сатудың ашық ұсынысы)

Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай ақ агент келтірілген залал сомасын төлейді

27
Брондау жүйелеріндегі рәсімдерді, брондау технологияларын бұзудың басқа түрлері,тарифтерді қолдану ережелерін, «SCAT» әуекомпаниясы» АҚ Жолаушыларды, багажды және жүктерді әуемен тасымалдау ережелерін сақтамау
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
TICKETING
28

Тасымалдаушының «RecordLocator» берусіз брондауда авиабилетті ресімдеу.

«RecordLocator» тексерусіз авиабилетті брондауға және қайта ресімдеуге өзгерістер енгізу кезінде

Әрбір брондау үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
29
Расталмаған сегментпен («HL», «HN», «SS», «LL», «UU», «NN», «GN», «GL», «PL», «TN», «TL» , "UN", "US", "NO", "XR", "OX", "PX", "HX", "UC", "PN") немесе "SA", "RQ" күйімен Тасымалдаушының рұқсаты
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
30
Субсидияланған рейстерде кесімді бағалар мен алымдар алу. Сондай-ақ субсидияланған рейстерге ресімделген авиабилеттерді қайта брондау және/немесе қайтару үшін айыппұлдар алу.
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
31
Тасымалдаушылар арасында интерлайн-келісім болмаған кезде интерлайн тасымалдауды ресімдеу
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
32
Жеңілдікке құқық беретін құжаттармен расталмаған жеңілдікті қолдана отырып авиабилетті ресімдеу
Агент жеңілдік тарифі мен сол брендтің толық жарияланған тарифтері арасындағы айырманы төлейді
33
Тасымалдаушы растаған агенттің сұрауы бойынша электрондық билетте жолаушының тегін және/немесе атын өзгерту

Қазақстан бойынша ішкі рейстердегі әрбір билет үшін 5000 теңге

Халықаралық рейстердегі әрбір билет үшін 15 USD

(немесе шетелдік агенттер үшін кірісті аудару валютасына баламалы сома)

34
Тасымалдауды ресімдеу және қайта ресімдеу кезінде билетте багажды тегін тасымалдау нормаларының болмауы немесе дұрыс енгізілмеуі
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімдерді аудару валютасына баламалы сома)
35
Тасымалдаушының келісімінсіз билетті айырбастау /қайта ресімдеу кезінде тарифтің және/немесе брендтің деңгейін төмендету
Әрбір билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімдерді аудару валютасына баламалы сома)
36

Әуебилетті ресімдегеннен кейін 3 (үш) сағаттан астам уақыт өткен соң бланкіні (VOID) жою рәсімін жүргізу немесе онлайн тіркеуді алып тастағаннан кейін авиабилетті жою.

Рейсті тіркеу кезінде, ұшу күні және/немесе рейс ұшып шыққаннан кейін бланкінің (VOID) күшін жоюды жүргізу.

** Әуебилетті ресімдегеннен кейін 3 сағат өткен соң, тасымалдаушы рейстің кестесін өзгерткен /тоқтатқан жағдайда, сондай-ақ рейс ұшқан күні Агент авиабилетті мәжбүрлі немесе ерікті түрде қайтаруға тиіс

Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
37
1 сағат ішінде жолаушы тасымалдаудан бас тартқан кезде (авиабилетті қайтарған, жойған немесе қайта ресімдеген жағдайда) орындардың күшін жоюдың болмауы.
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
38
Билетті тіркеуден алдын ала алмай брондаудың күшін жою (CHECKED-IN мәртебесі бар билет)
Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
39
Билетті қайтару: пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған авиабилеттер үшін қаражатты қайтаруды ресімдеген жағдайда: қайтару тарифті қолдану ережелеріне сәйкес келмейді

Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай ақ агент келтірілген залал сомасын төлейді

40
Осы операцияларға тыйым салынған авиабилеттерді айырбастау/қайтару

Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай ақ агент келтірілген залал сомасын төлейді.

41
Билетті ерікті түрде қайтарған кезде YR кесімді бағасын қайтарғаны үшін

Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай ақ агент келтірілген залал сомасын төлейді.

42
Ерікті немесе мәжбүрлі қайтару кезінде 0,1% мөлшерінде комиссияны қайтарудың болмауы
Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
43
Жалған маршрут – түбіртек
Әр билет үшін 20000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома
EMD/MCO/АБТ
44
Тасымалдаушы растамаған қызметке EMD шығару

Әр билет үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)

Сондай ақ агент келтірілген залал сомасын төлейді

45
Жолаушы осы қызметтен бас тартқан және/немесе ресімделген EMD қайтарған кезде қосымша қызметке SSR сұрауының күшін жоюдың болмауы
Әрбір EMD үшін 5000 теңге
46
АБТ, МӘҰ, ҚЕБ-ға жазып беру кезінде түзетулер, міндетті өрістерді дұрыс толтырмау/ толтырудың болмауы.
Әрбір бұзушылық үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
47
МӘҰ-ны жоғалтқаны үшін (қағаз бланкідегі АБТ)
Әрбір құжат үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
48
МӘҰ/АБТ-да валидатордың/мөртабанның/бедердің болмауы.
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
49
Тасымалдауды қайта брондау кезінде қызметті (EMD) жаңа күнге қайта ресімдеудің болмауы.
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
ЕСЕПТІЛІК
50
Есептің электрондық нұсқасын уақтылы емес/ дұрыс емес ұсыну, Нұсқаулықта көрсетілген қаржылық есептілік құжаттарының толық емес пакетін ұсыну. Есепті дұрыс емес құру
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома
51
Мәжбүрлі қайтаруды растайтын құжаттардың болмауы немесе талаптарға сәйкес келмеуі
Әр билет үшін 15000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
52
Есепке қоса берілетін құжаттарда жолаушының қолма-қол ақшамен қайтарғаны үшін ақша алғаны туралы белгісі бар авиабилетті қайтарудың басып шығарылған маскасы болмаған жағдайда
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
53
Агенттік келісімге Нұсқаулықта көзделген мерзімдерде авиатасымалдарды сату туралы есептің түпнұсқасын ұсынбау (дұрыс жасамау)
Агент есепті кезеңдегі кірістер сомасының 1% (бір пайызы) мөлшерінде, есептілікті ұсынудың белгіленген күнінен кейін әрбір мерзімі өткен күн үшін айыппұл төлейді
54
Есепті кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 3 банктік күн (қоса алғанда) ішінде Тасымалдаушының есеп айырысу шотына есепті кезең үшін аударуға жататын сатудың барлық сомасы түспегені үшін
Агент төлемді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 1 (бір) % мөлшерінде өсімпұл төлейді
55
EMD рәсімдеу кезінде RFISC ақылы қызметке сәйкес келмеуі (сондай-ақ EMD ресімдеу кезінде учаскенің, қала жұбының, транзиттік қаланың № дұрыс көрсетілмеуі, қолданылған RFISC/GDS/есеп сомаларының сәйкес келмеуі)
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 2000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімді аудару валютасына баламалы сома)
56
Ұшып келген жолаушының санаты бойынша ақпарат бойынша есепті ұсынбау (CHD, ADT, INF, WCHC, WCHR, DEP)
Бұзушылықтың әрбір жағдайы үшін 5000 теңге (немесе шетелдік агенттер үшін түсімдерді аудару валютасына баламалы сома)
57
Тасымалдаушының шығынына әкеп соққан бұзушылықтар
Агент келтірілген залал сомасын төлейді