Маңызды ақпарат
Егер сіз өзіңізбен бірге тарифке кірмейтін көп жүкті алуыңыз керек болса, қосымша жүкке төлеуіңіз керек. Мұны сайтта алдын — ала жасаған дұрыс. Бұл арзан және әуежайда ресімдеу кезінде уақытты үнемдейді

Маңызды!
Егер сізге тарифте рұқсат етілгеннен көп жүкті алып жүру қажет болса, оған қосымша ақы төлеу қажет болады. Бұл ретте жүктің салмағы, орын саны және өлшемдері ескеріледі.